Er is altijd plaats voor extra zangers.

Zin om mee te zingen? Meld je aan bij dirigent of secretaris:

Dirigent: tel:070-3850407
Secretaris: tel:079-3610545
E-mail: secretaris@kamerkoormusicasacra.nl

Bij voldoende resultaat wordt een aspirantlid op proef toegelaten tot en met het eerstvolgende concert (of een andere redelijke periode).
In overleg met de dirigent beslist het bestuur daarna over toetreding.

De contributie bedraagt voor leden € 225 per jaar.
Aspirantleden betalen een lagere contributie van € 10 per maand.
De dirigent kan om een stemtest vragen.

Bijgewerkt: 23-03-2017