Kamerkoor Musica Sacra houdt zich o.l.v. Hans Jansen vanaf de op­rich­ting be­zig met de vo­ca­le po­ly­fo­ne kerk­mu­ziek, vooral uit de 16e en 17e eeuw. Hoewel de kerk­muziek uit de Ro­man­tiek niet ont­breekt, wordt daar­naast ook veel aand­acht be­steed aan mo­der­ne kerk­muziek uit de 20e eeuw (Pepping, Distler, Reda, Britten).

Het koor ver­leende meer­dere ma­len me­de­wer­king aan ra­dio­uit­zen­ding­en en geeft con­cer­ten in bin­nen- en bui­ten­land.

In april 2006 werd de succ­es­vol­le pre­miè­re ver­zorgd van de door di­ri­gent Hans Jansen ge­com­po­neer­de Mat­theus Pas­sion.

Ter ge­le­gen­heid van het 35-ja­rig ju­bi­le­um van het koor com­po­neer­de Hans Jansen in 2009 het Con­cert voor or­gel, so­lis­ten, or­kest en koor.

In april 2014 vond in de Kloos­ter­kerk de zeer ge­slaag­de pre­miè­re plaats van zijn Sta­bat Ma­ter en in november van dat jaar com­po­neer­de Hans Jan­sen een fees­te­lijk Lau­da­te Do­mi­num ter ge­le­gen­heid van het 40-jarig be­staan van het koor.

Klik op foto voor grotere weergave    Kamerkoor Musica Sacra bestaat uit 18 zangers.
   De repetities zijn op vrijdagavond 20:00 uur in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout 4 in Den Haag.
   Dirigent:tel:070-3850407
   Secretariaat:tel:079-3610545
   Contact:secretaris@kamerkoormusicasacra.nl
   
   
   
Klik op foto voor grotere weergave